Sweden United KingdomGreat Britain

Vandring

Osby kommun består till 75% av skog och lämpar sig väl för vandring i alla dess former. Här finner du allt från Skåneledens vidsträckta etapper till trollska strövstigar i den smala Hjärtasjöstigen. I Svarta Bergen och Gylsboda kombinerar du vandring med en historisk tillbakablick i den mäktiga stenindustrin och vid Smörhålan får du ta del av spännande snapphanehistoria.

Direkt utanför vår kommungräns finner du fler fina vandringsleder och strövområden i olika längder som t ex Vieåleden, Kullaskogen och Breanäs.
På turistbyrån har vi specialinformation om de flesta av våra vandringsleder och strövområden.

Skåneleden

Följ de orange pilarna och vandra genom storslagna snapphaneskogar. Passar både nybörjare och erfarna vandrare. Längs leden finns iordningsställda rastplatser. Många sevärdheter och historiska platser passeras. Turistbyrån säljer kartor. Varje etapp är ca 15 km.
Mer information finner ni på www.skaneleden.org.

Strövområden

Näset

Näsets naturområde delar av Osbysjön i Norre sjö och Söndre sjö. Här finns fågeltorn, markerade vandringsstigar (ca 1,5 km), grillplatser mm. Detta är ett mindre strövområde som lämpar sig väl för både vandring, fågelskådning och en picknick. Dessutom är det gratis fiske i Osbysjön. Runt Näset finns många fina fiskeplatser.

Hjärtasjöstigen

En naturnära och vacker vandringsstig runt den lilla skogssjön Hjärtasjön 3 km väster om Lönsboda. Du börjar och slutar vandringen vid Hjärtasjöbadet och följer sedan markeringarna längs sjökanten. Här upplever du storskogen och tystnaden men ändå så nära och lättillgängligt. Vid sjöns norra spets finns en fin rastplats under tak med grillplats.
Dessutom är det gratis fiske i Hjärtasjön på östra sidan. Vid badet finns toalett och grillplats. Rundvandringen är 2,8 km.


Historiska vandringar

Svarta Bergen

Svarta Bergens stenbrott och friluftsmuseum väster om Lönsboda. Här har brutits diabas i över 100 år. Upplev en unik miljö kring den svarta diabasen. Väldiga stenbrott, varav ett i drift, enorma skrotstenshögar, byggnader och konstverk. Vid infarten står konstverken Asterix och Obelix och på området finns bl a konstverken Pyramiden, Resväskan, Passagen och många fler. Många fascineras även av Kuben, byggd för sitt speciella ändamål. Informationstavlor på området berättar allt du behöver veta om diabasen och dess väg från brott till konstverk.
Friluftsmuséet är helårsöppet, men informations-byggnaden med bl a fotoutställning och servering är endast öppen sommartid.
Rundvandringen är ca 3 km lång.

Smörhålan

Det är en liten håla nära Svarta Bergen. Smörhålan nämns i August Cederborgs roman ”Önnestads präst” som en rämna i berget med ett tak av stockar. Den sades vara ett tillhåll för skogsmän. Här stängdes Önnestads präst, pastor Andreas Gemzéus in som fånge under danska invasionen 1709-10 för att sedan föras som fånge över Sundet.
En markerad vandringsslinga på 1,3 km passerar grottan

Gylsboda

4 km söder om Lönsboda ligger den lilla byn Gylsboda, stenindustrins vagga, idag friluftsmuseum. Här fann man på 1870-talet diabas ”svart granit” och brytningen startade 1890. Under stenepokens glansdagar arbetade här 400 man och ett brukssamhälle byggdes upp med som mest nästan 1000 invånare. Här fanns bl a affärer, caféer, dansbana, företagshälsovård, missions-förening och idrottsförening. Ströva omkring i det gamla industrisamhället bland enorma skrotstens-högar, det vattenfyllda stenbrottet, kranar, den dekorerade transformatorstationen och delar av den speciella bebyggelsen som finns bevarad. Studera informationstavlorna i området och du riktigt känner hur livet var i de gamla stenbrotten.
Rundvandringen är ca 1 km lång.