Sweden United KingdomGreat Britain

Kanoting

Helgeå kanotled

Kanotbild

VARNING!

Med anledning av dammolyckan vid Hästberga Kraftverk är paddling mellan Visseltofta kanotplats och Skeingesjön förbjuden. På denna sträcka råder mycket starka strömmar och stora stenar sticker upp i farvattnet.   

Paddling på Helgeå från Kornberga till Visseltofta och från Skeingesjön till Osbysjön är paddlingsbar.

Helgeåns kanotled erbjuder omväxlande paddling från Småland ner till Osbysjön. Du paddlar nära naturen med ett antal små forsar där det kittlar lite extra i magen. Kanotleden som går genom Älmhults och Osby kommuner är bra iordninggjord för kanotister. På lämpliga avstånd längs leden finns iordningställda rastplatser med vindskydd, eldstad, toalett, soptunna, informationstavla m.m. Välj den sträcka som passar just dig. Visa stor hänsyn längs leden och övernatta/rasta endast på lägerplatserna.

Utförlig och detaljerad kanotledskarta finns för leden. Den kan till exempel köpas hos kanotuthyrarna eller på Osby Turistbyrå.

Kanoter kan du hyra av bland andra Friluftsfrämjandet i Osby på www.hyrkanot.nu

Kanotleder i hela Sverige hittar du på www.kanotguiden.com.